Sənaye Xəbərləri

Dovşan qəfəsinin üstünlükləri

2021-07-31
Birincisi, dovşan evinə qoyulan investisiyaların sayını artırındovşan qəfəsləri, dovşan evindəki ammonyak qoxusunu və gelgit temperaturunu azaltmaq; xəstəlik riskini azaltmaq;
İkincisi, su istehlakını azaltmaq; yetişdiricilərin əmək intensivliyini azaltmaq; gənc dovşanların sağ qalma nisbətini və dişi dovşanların istehsal göstəricilərini yaxşılaşdırmaq; ətraf mühiti qorumaq, daha adekvat ola bilər

Üçüncüsü, dovşan nəcisini və sidiyini səmərəli şəkildə toplayın və istifadə edin.