Sənaye Xəbərləri

Dovşan qəfəsini necə təşkil etmək olar

2021-07-31

1. Ümumiyyətlə, layoutdovşan qəfəsləriən azı iki təbəqəyə bölünməlidir.

2. Ən sadə və praktik birləşmə aşağıdan yuxarıya birləşdirilmiş iki əyri pedal və üç uzun taxtadır. Üst və alt təbəqələr arasında bir keçid olmalıdır və onlar yuxarı və aşağı üst -üstə düşməkdənsə, addımlar kimi üfüqi şəkildə hərəkət etməlidir.
3. Qəfəsdəki üçölçülü boşluqdan tam istifadə edin. Dovşan yuxarı -aşağı tullanmağı və hər mərtəbədə ona yaşayış sahəsi verməyi sevir.
4. Dovşan üçün taxta bir ev qurun. Taxta evin çuxuru onun girib -çıxması üçün əlverişli olmalıdır və taxta evə hər tərəfdən və qəfəsin mövqelərindən daxil ola bilər.
5. Qarışıqlığın qarşısını almaq üçün dovşanın tualetini altına qoyun.
6. Hər hansı bir mebel parçası etibarlı şəkildə yerləşdirilməlidir.
7. Çaydanı su içərkən saçları islatmamaq üçün başını qaldıran kimi çata biləcəyi yüksəklikdə asın.